Privacyverklaring

Privacyverklaring

Camping de Tolbrug biedt mensen de gelegenheid om op haar terrein te komen kamperen.

Daarbij vragen we de gasten om hun persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wanneer je bij ons kampeert, laat je je persoonsgegevens bij ons achter.

Dit betreft de volgende gegevens:

  • -naam
  • -NAW gegevens
  • -SVR nummer
  • -telefoonnummer
  • -mail adres
  • -kenteken

Doel

Wij verwerken bovenstaande gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Vanuit de gemeente zijn we verplicht om een nachtregister bij te houden.

De toeristenbelasting van de gemeente eist van ons dat we een gedegen administratie bijhouden van de gasten en hun overnachtingen.

De naam wordt verwerkt op de factuur

Verstrekking aan derden

Het nachtregister houden we bij met behulp van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Bij een calamiteit zijn we verplicht om deze aan de hulpverleners te verstrekken.

Wanneer we een controle van de toeristenbelasting krijgen, moeten we de gegevens aan de controleur verstrekken.

We zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Ā Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Jouw gegevens zullen wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Om misbruik te voorkomen vragen we je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN nummer en jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywet ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018

Camping de Tolbrug

Neerstraat 11

5761 REĀ  Bakel

KvK 61901679

Kamperen in Bakel