MUSEUM DE TOLBRUG

In 1967 kochten de heer en mevrouw Rovers de boerderij aan de Neerstraat 11 te Bakel. Deze boerderij werd in 1917 in opdracht van de heer Jaspers uit Bakel gebouwd. Inmiddels is de boerderij sinds 2009 door de gemeente Gemert aangemerkt als beschermd monument.

Na de aankoop in 1967 voerden de heer en mevrouw Rovers daar een gemengd landbouwbedrijf. Omstreeks 1985 besloten ze, met name door de invoering van het melkquotum, de veehouderij te beëindigen.

Bij de aankoop van de boerderij in 1967, liet de verkoper alle in onbruik geraakte werktuigen achter op de boerderij. In plaats van deze werktuigen op te ruimen, besloten de heer en mevrouw Rovers deze werktuigen op te slaan. Dit bleek het begin van een hobby die tot nu toe voort duurt.

Door de tijd verzamelden ze steeds meer oude werktuigen en gebruiksvoorwerpen. Soms kochten ze de spullen voor hun verzameling, vaak ook brachten mensen de gebruiksvoorwerpen naar hen toe, omdat ze wisten dat ze daar bewaard bleven.

Deze hobby resulteerde in 1985 in het plan van de heer en mevrouw Rovers, om de verzamelde spullen ten toon te stellen aan andere mensen. Nadat de kinderen en de koeien de boerderij verlaten hadden, werden de stallen en de overgebleven ruimtes van het woonhuis, gebruikt voor de tentoonstelling. De heer en mevrouw Rovers richtten een museum op.

Museum ‘De Tolbrug’ in Bakel. De naam is ontleend aan de ligging van de boerderij. Vlak naast de boerderij is de Esperloop gelegen. Vroeger was de brug over de Esperloop, de grens tussen Bakel en Gemert. Om over de brug te komen moest men er tol betalen.

Het museum toont u al die gebruiksvoorwerpen, werktuigen, huishoudelijke artikelen en gereedschappen, die de mensen in vroegere tijden in Brabant en met name de Peel hebben gebruikt.

Er zijn veel voorwerpen te zien van diverse beroepen, zoals de smid, timmerman, slager, strodekker en de boer. En de boerin met al die spullen om het huishouden draaiende te houden. De washoek met diverse soorten wasbenodigdheden, de kookhoek, de kinderhoek enz.

Bezichtiging museum € 4,00 (incl. koffie/thee)

Het museum is geopend op afspraak
20140804_134533a

Fam. Kanters-Rovers
Neerstraat 11
5761 RE Bakel
0492-785653
tolbrugbakel@telfort.nl
Graag tot Ziens!

 

 

Kamperen in Bakel